Selecteer een pagina

Schisis onderzoek

Vrienden van Schisisonderzoek

De stichting “Vrienden van Schisisonderzoek” is onderdeel van de Steunstichting UMC St Radboud en is recent opgericht door medewerkers van de vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie van het Radboudumc te Nijmegen. Het doel van onze stichting is om de vakgroep financieel te ondersteunen bij projecten op het gebied van schisis en wondgenezing. Bij de vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie worden tandartsen opgeleid tot orthodontist en bevindt zich ook een kliniek voor orthodontiepatiënten. Daarnaast bevindt zich hier het grootste schisiscentrum van Nederland. In het laboratorium voor Craniofaciale Biologie doen wij onderzoek naar de genetische en biologische achtergrond van schisis, en naar de vermindering van littekenvorming na chirurgie. Door de combinatie van klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek, en genetisch onderzoek hebben wij een unieke expertise om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en mogelijk ook het ontstaan van schisis te voorkomen. Het onderzoek naar de vermindering van littekenvorming leidt tot verbetering van de chirurgische behandeling. Met uw steun kunnen we kinderen met schisis een betere toekomst geven en mogelijk schisis voorkomen.

Wilt u ook donateur worden? Iedere gift is welkom, zowel van particulieren als van bedrijven. Uw financiële bijdrage aan onze Stichting kan dit onderzoek in een stroomversnelling brengen! Als u geld wilt overmaken kunt u dit doen op bankrekening NL05ABNA0417597207 t.n.v. Steunstichting UMC St Radboud onder vermelding van Schisis 305210.

 

Aan onze Stichting is door de Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toegekend. Dit betekent dat schenkingen aan de Stichting mogelijk gedeeltelijk afgetrokken kunnen worden van uw belastbaar inkomen. (zie hier voor meer info)

Wij zijn uiteraard graag bereid nadere informatie te geven over ons onderzoek en u rond te leiden op onze afdeling.

Bestuur van de stichting:

  • Prof. Carine Carels, orthodontist
  • Prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman, orthodontist
  • Dr. Frank Wagener, moleculair wetenschapper
  • Dr. Hans Von den Hoff, celbioloog
  • Dr. Jaap Maltha, bioloog

 

Adviesraad:

  • Linda Rieken (Ouder van een kind met schisis)
  • Marjan Nijhuis-Kloen (Schisisconsulente)